1

 


Ako darovať 2% z dane?

Fyzické osoby - ZAMESTNANCI
Vypíšte a odovzdajte v mzdovej učtárni najneskôr do 30.apríla 2021 toto tlačivo: „VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2%".

(pozn. Tlačivo môžete zaslať alebo odovzdať aj na Daňový úrad, v tomto prípade však musíte doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa, ktoré nájdete tu: „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov"

Právnické a fyzické osoby – PODNIKATELIA
Vypíšte údaje o prijímateľovi , ktorému poukazujete 2% priamo do daňového priznania:

IČO: 52317137
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Názov: SPJEVULE ZE SKALICE, o.z
Sídlo: HURBANOVA 1001/3, 90901 SKALICA

 

 

spjevule logo

Dievčenská spevácka skupina „Spjevule ze Skalice" sa venuje interpretácii ľudových piesní z najbližšieho okolia, teda Skalice a regiónu Záhorie. Skupina sa začala formovať v roku 2016 najskôr z tanečníc folklórneho súboru Skaličánek, patriaceho pod ZUŠ Dr. J. Blaha v Skalici. Postupne niektoré dievčatá odišli, iné zasa prišli a od roku 2017 skupina funguje v súčasnom zložení. Tvorí ju 8 dievčat vo veku 13 - 16 rokov, ktoré spojila láska k folklóru a svoj voľný čas venujú aj ľudovej hudbe a nácviku piesní. Úspešne reprezentujú náš región nielen za hranicami mesta, ale i Slovenska. V súčasnosti patria k mladej generácii interpretov záhoráckej ľudovej piesne. Pracujú pod vedením skalického rodáka, hudobníka a učiteľa Miroslava Buzrlu.
Od apríla 2019 skupinu zastrešuje Občianske združenie. Sú riadnym členom medzinárodnej organizácie CIOFF. 

 

***** N O V I N K Y *****

15.02 2021 Zúčastnili sme sa online súťaže v interpretácii ľudovej piesne "NEPRESTAŇME HRAŤ A SPIEVAŤ.

.

 

26.12. 2020 Vianočné pásmo Skalickej mestskej televízie VIANOCE SO SPJEVULAMI

POZERAŤ CELÉ VIANOČNÉ PÁSMO

13.12.2020 Zaspievali sme na VIANOČNOM KONCERTE Roba Opatovského a Mirky Partlovej v Skalici

Vianočný koncert Roba Opatovského v Skalici

Máte záujem o vystúpenie Spjevulí na Vašej akcii? Ozvite sa nám: