spjevule logo

Dievčenská spevácka skupina „Spjevule ze Skalice" sa venuje interpretácii ľudových piesní z najbližšieho okolia, teda Skalice a regiónu Záhorie. Skupina sa začala formovať v roku 2016 najskôr z tanečníc folklórneho súboru Skaličánek, patriaceho pod ZUŠ Dr. J. Blaha v Skalici. Postupne niektoré dievčatá odišli, iné zasa prišli a od roku 2017 skupina funguje v súčasnom zložení. Tvorí ju 8 dievčat vo veku 13 - 16 rokov, ktoré spojila láska k folklóru a svoj voľný čas venujú aj ľudovej hudbe a nácviku piesní. Úspešne reprezentujú náš región nielen za hranicami mesta, ale i Slovenska. V súčasnosti patria k mladej generácii interpretov záhoráckej ľudovej piesne. Pracujú pod vedením skalického rodáka, hudobníka a učiteľa Miroslava Buzrlu.
Od apríla 2019 skupinu zastrešuje Občianske združenie. Sú riadnym členom medzinárodnej organizácie CIOFF. 

x

13. a 14.8 2021 Spievali a tancovali sme v Mikulove na Folklórnom festivale SOUSEDÉ

.

11.07.2021 Na skalickom námestí  sme otvárali remeselný jarmok 

.

03.07.2021  Zúčastnili sme sa folklórneho podujatia "ZÁVODSKÉ BEZCHLEBA HODY"

Na fotografie Spjevule s pani Teréziou Kvapilovou

Máte záujem o vystúpenie Spjevulí na Vašej akcii? Ozvite sa nám: