Podujatia pre seniorov "Úcta k starším" október 2019