História a súčasnosť

Dievčenská spevácka skupina „Spjevule ze Skalice" sa venuje interpretácii ľudových piesní z najbližšieho okolia, teda Skalice a regiónu Záhorie. Skupina sa začala formovať v roku 2016 najskôr z tanečníc folklórneho súboru Skaličánek, patriaceho pod ZUŠ Dr. J. Blaha v Skalici. Postupne niektoré dievčatá odišli, iné zasa prišli a od roku 2017 skupina funguje v súčasnom zložení. Tvorí ju 8 dievčat vo veku 13 - 16 rokov, ktoré spojila láska k folklóru a svoj voľný čas venujú aj ľudovej hudbe a nácviku piesní. Úspešne reprezentujú náš región nielen za hranicami mesta, ale i Slovenska. V súčasnosti patria k mladej generácii interpretov záhoráckej ľudovej piesne. Pracujú pod vedením skalického rodáka, hudobníka a učiteľa Miroslava Buzrlu.
Od apríla 2019 skupinu zastrešuje Občianske združenie. Sú riadnym členom medzinárodnej organizácie CIOFF.