Spievame Myjave - pozdrav MFF Myjava 2021

.....náš spevavý pozdrav pre MFF Myjava 2021