Repertoár

Repertoár speváckej skupiny je tvorený predovšetkým piesňami zo spevníkov „Záhorácke pjesničky", zozbierané a zaznamenané Dr. Jankom Blahom, prvým profesionálnym operným spevákom a rodákom z nášho mesta. V roku 2020 k nim pribudli aj pesničky zozbierané a zdokumentované rodáčkou z neďalekej obce Závod, spisovateľkou p. Teréziou Kvapilovou, ktorá ich vydala vo svojej tretej knihe, resp. zbierke piesní pod názvom „Prez závody je chodníček, za závody kríž". Okrem záhoráckych piesní do svojho repertoáru postupne zahŕňajú aj piesne z iných regiónov Slovenska. V súčasnosti sú to piesne z Dolného Zemplína z obce Parchovany, obcí z horného Horehronia (Telgárt, Vernár, Šumiac) či Gemera.

Svojim spevným prejavom dávajú Spjevule pôvodným ľudovým piesňam nový rozmer pri zachovaní štýlotvorných prvkov typických pre spevný prejav v našom regióne. Jedinečnosť ich vystúpení je umocnená aj tým, že väčšinou sami seba aj hudobne sprevádzajú. Popri kontrabase a flaute využívajú aj idiofonické, teda samoznejúce hudobné nástroje ako sú varešky, ozembuch, triangel, drumbľa a valcha. Niektoré ich piesne a spevácke pásma sú spestrené husľami, alebo heligónkou, na ktoré hrá ich učiteľ Miroslav Buzrla, alebo ich sprevádzajú hudbníci z LH Pláňava. 

Spjevule ze Skalice sa pravidelne zúčastňujú množstva vystúpení na kultúrnych podujatiach, folklórnych prehliadkach , absolvujú rôzne súťaží na regionálnej, celoslovenskej, ale aj na medzinárodnej úrovni, kde vždy dôstojne reprezentujú ako Skalicu, tak aj celý región Záhorie. Svojimi dosiahnutými výsledkami sa v súčasnosti zaraďujú medzi úspešné detské folklórne spevácke skupiny Slovenska a k mladej generácii interpretov záhoráckej ľudovej piesne.

V súčasnom období dokážu Spjevule pripraviť hudobný program presne podľa potrieb a želania organizátora. Štandardne vystupujú s celoročným repertoárom pozostávajúcim z troch cca 15-minutových, alebo z dvoch cca 20-minutových blokov, v ktorých sú čiastočne zapojené aj tanečné prvky (Karička, horehronské koleso, dupák) a z cca 20 minutovým vianočným, resp. adventným pásmom (môže byť rozdelené do viacerých blokov, prípadne doplnené neadventými piesňami). Svoj repertoár samozrejme neustále obohacujú o nové piesne.

(aktualizované 14.10.2021)