Podujatia pre seniorov "Úcta k starším"

Pridané: 10.10.2019 14:31:53

10 Október 2019

V rámci „Mesiaca úcty k starším“ sme našim seniorom spríjemnili slávnostné chvíle hneď na troch podujatiach v našom okrese.

Podujatia pre seniorov "Úcta k starším"

Ako prvé sme absolvovali vystúpenie v Zariadení pre seniorov Jesénia v Skalici, ktoré sa stretlo s takým úspechom, že o týždeň sme už stáli na pódiu v priestoroch Holíčskeho zámku a spievali miestnym seniorom. Do tretice sme prišli potešiť dôchodcov aj na spoločenské stretnutie do Štefanova, kde sme im nielen zaspievali, ale sme si všetci aj spoločne zatancovali.