Mesto Skalica

Pridané: 20.9.2019 10:30:01

20 September 2019

Udelenie ocenenia ”Cena mesta Skalica” za vzornú reprezentáciu Skalice a za mimoriadne výsledky dosahované na poli rozvoja mesta v oblasti kultúry a zachovávania tradícií

cena mesta skalicacena mesta skalica