Cena mesta Skalica

Pridané: 20.9.2019 14:32:38

20 September 2019

29.ročník najväčšieho podujatia v našom meste - „Skalické dni“ začal pre nás slávnostne.

Cena mesta Skalica

V predvečer zahájenia sa v Jezuitskom kostole, za prítomnosti predstaviteľov mesta a hostí z partnerských miest a obcí , sme z rúk pani primátorky Anny Miernej prijali významné ocenenie „Cena mesta Skalica" za vzornú reprezentáciu Skalice a mimoriadne výsledky dosahované na poli rozvoja mesta v oblasti kultúry a zachovávania tradícií. Ďakujeme.