Chcete finančne podporiť Spjevule? Ozvite sa nám.

Názov: SPJEVULE ZE SKALICE, o.z
IČO: 52317137
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Sídlo: HURBANOVA 1001/3, 90901 SKALICA
Tel. + 421 948 348 337

Číslo účtu: 4026995307/7500 (ČSOB)
IBAN: SK3275000000004026995307