Ako darovať 2% z daní?

Fyzické osoby - ZAMESTNANCI
Vypíšte a odovzdajte v mzdovej učtárni najneskôr do 30.apríla 2021 toto tlačivo: „VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2%".

(pozn. Tlačivo môžete zaslať alebo odovzdať aj na Daňový úrad, v tomto prípade však musíte doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa, ktoré nájdete tu: „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov"

Právnické a fyzické osoby – PODNIKATELIA
Vypíšte údaje o prijímateľovi , ktorému poukazujete 2% priamo do daňového priznania:

IČO: 52317137
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Názov: SPJEVULE ZE SKALICE, o.z
Sídlo: HURBANOVA 1001/3, 90901 SKALICA